Meny
IEH logo

Etisk handel krever handling

KLP har blitt medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH). Som et stort konsern gjør vi naturlig nok også store innkjøp. Vi stiller krav til oss selv om å være samfunnsansvarlig, og drive etisk forsvarlig. De kravene stiller vi også til de vi handler med, og til deres underleverandører.

For å bidra til samfunnsansvarlig leverandøradferd har KLP siden flere år tilbake stilt krav knyttet til etikk og samfunnsansvar hos våre leverandører. Når vi jobber for samfunnsansvar og etikk i leverandørkjeden, er det for å sikre at de varer og tjenester vi kjøper, er utviklet under forhold i henhold til internasjonale standarder for menneske- og arbeidstakerrettigheter, og at det tas hensyn til miljøet.

Det finnes ingen snarvei til ansvarlighet i leverandørkjeden og til etisk handel, det er kun systematisk og langsiktig arbeid som gir resultater, men det kan være krevende og lite effektivt å gjøre alene. Derfor har KLP søkt om medlemskap i Initiativ for Etisk Handel (IEH), og blitt akseptert fra september 2017.

Initiativ for etisk handel (IEH)

IEH er det ledende kompetansemiljøet på etisk handel i Norge og Norden, og gjennom medlemskapet er KLP en del av et stort nettverk. IEHs tilnærming til arbeid med etikk og samfunnsansvar i leverandørkjeden, er i tråd med hvordan vi jobber med de samme temaene; risikobasert, bransjetilpasset, men samtidig med en pragmatisk tilnærming.

IEH jobber ut fra troen på å stille krav til systematisk arbeid og forbedring, fremfor absolutte krav. Gjennom dokumentasjon og åpenhet kan IEHs medlemmer alltid vise frem hva de faktisk gjør, og forklare hvorfor. Sånn jobber også vi i KLP. Vi ser frem til å jobbe for bærekraftige leverandørkjeder, sammen med IEH og deres andre medlemmer.

12 etiske målsetninger

IEHs verdigrunnlag bygger på anerkjente FN- og ILO-konvensjoner. Dette forenkler arbeidet mot aktører i et globalt marked. ILO (International Labour Organization) er FNs internasjonale særorganisasjon for arbeidslivet, og består av representanter for verdens regjeringer, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner

Som medlem i IEH er KLP forpliktet til å arbeide aktivt i forhold til IEHs 12 etiske målsettinger. Dette er ikke nye forhold for oss, men nå jobber vi sammen med andre

 1. Tvangsarbeid/slavearbeid (ILO konvensjon nr. 29 og 105)
 2. Fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr. 87, 98, 135 og 154)
 3. Barnearbeid (FNs konvensjon om barnets rettigheter, ILO konvensjon nr. 138, 182 og 79, ILO anbefaling nr. 146)
 4. Diskriminering (ILO konvensjon nr. 100 og 111 og FNs Kvinnediskrimineringskonvensjon)
 5. Brutal behandling
 6. Helse, miljø og sikkerhet (ILO konvensjon nr. 155 og anbefaling nr. 164)
 7. Lønn (ILO konvensjon nr. 131)
 8. Arbeidstid (ILO konvensjon nr. 1 og 14)
 9. Regulære ansettelser
 10. Marginaliserte befolkningsgrupper
 11. Miljø
 12. Korrupsjon

 

Anstendig arbeid og økonomisk vekst – bærekraftsmål nummer 8

Det er FNs bærekraftsmål nummer 8. En ny guide fra Ethical Trading Initiativ (ETI) i Storbritannia viser hvordan bedrifter kan være med å ivareta arbeidstakerrettigheter og økonomisk vekst gjennom etisk handel. (http://etiskhandel.no/Artikler/13474.html)

SDG 8

Bærekraftsmål nummer 8 er opptatt av at vi må jobbe for å «Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle». Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at ikke de kan leve av lønnen sin. Å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Å skape arbeidsplasser av god kvalitet er en av de største utfordringene for alle land fram mot 2030. (http://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal).

Ettersom IEH er et flerpartssamarbeid, ses også bærekraftsmål nummer 17; «Samarbeid for å nå målene», gjennom å «Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling» sentralt i IEHs nettverk.

SDG 17

Det er gjennom partnerskap at verden kan lykkes i å skape en bærekraftig utvikling. Myndigheter, land, bedrifter og samfunnet forøvrig må samarbeide og stå sammen om verden skal klare dette.

Ingen garantiordning og klare medlemforpliktelser

Medlemskap i IEH gir imidlertid ingen garanti mot barnearbeid, tvangsarbeid eller andre brudd på arbeidstaker- og menneskerettigheter.

Som medlem er KLP forpliktet til å jobbe aktivt for å realisere IEHs formål om å fremme og samarbeide for handel som sikrer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. IEH veileder og gir råd i forhold til hvordan vi jobber med etisk handel og hvordan vi kan møte utfordringer i vår leverandørkjede. (http://etiskhandel.no/Artikler/9626.html)

 IEHs medlemsforpliktelser:

 • Vedta etiske retningslinjer som er like omfattende som IEH sine
 • Arbeide aktivt for at arbeids- og miljøforhold stadig forbedres hos produsenter og leverandører i hele leverandørkjeden.  Etisk handel er en kontinuerlig prosess som krever varig påvirkningsarbeid.
 • Medlemmer skal bruke sin innflytelse til å styrke oppslutningen om etisk handel
 • Rapportere årlig til IEH om konkrete mål og aktiviteter, fremdrift og resultater av virksomhetens arbeid med etisk handel. Rapporten er offentlig tilgjengelig.
 • Betale medlemskontingent
 • Medlemmer som grovt eller vedvarende opptrer i strid med sine forpliktelser som medlem i IEH kan ekskluderes.

(http://etiskhandel.no/Medlem/Medlemsforpliktelser/index.html)

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *