Meny
SDG 9

I Norge tar vi stabil strøm for gitt

Sånn er det ikke over alt i verden. I hvert fall ikke i Tanzania.

I november i fjor åpnet endelig en ny barneklinikk på sykehuset i Zanzibar. Klinikken hadde helt nytt teknisk utstyr. Problemet de opplevde var bare at utstyret på klinikken kunne bli ødelagt når strømnettet ble overbelastet, eller når strømnettet plutselig skjøt fart og sendte såkalte «spikes» gjennom nettet.

For oss i Norge, som tar det å ha stabil tilgang på strøm, så mye vi vil, hele tiden, virker dette fjernt. Slik er det altså ikke alle steder. Det må lages innovative løsninger som sikrer at strømmen ikke plutselig blir for sterk, og ødelegger for eksempel medisinsk utstyr.

Barneklinikken i Zanzibar har ikke kunnet bruke utstyr som ultralydmaskiner og utstyr på dialyseavdelingen (og hvis du lurer på hva dialyseutstyr er, så er det utstyr som renser avfallsstoffer og overflødig væske fra blodet når kroppens egen rensefabrikk har sviktet) før de fikk på plass et overspenningsvern.

FNs bærekraftsmål nummer 9: «Innovasjon og infrastruktur – Bygge robust infrastruktur, fremme innovasjon og bidra til inkluderende og bærekraftig industrialisering», omfatter akkurat slike forhold. Her kan Norge, og KLP, være med å bidra. Investeringer i infrastruktur til for eksempel sanitærteknologi, er nødvendig om verden skal ha en bærekraftig utvikling. Det er helt nødvendig for godt helsetilbud til de som trenger hjelp.

Rett før jul i fjor ga KLP midler til barneklinikken i Zanzibar, slik at de kunne få på plass overspenningsvernet, og dermed ta i bruk det medisinske utstyret. Nå er overspenningsvernet installert og utstyret kan endelig brukes.

Et overspenningsvern er en veldig god forsikring, en litt annen form for forsikring enn den KLP driver med ellers. Men det å ha god infrastruktur og å være føre var, vil være med på å spare sykehuset i Zanzibar for mange millioner kroner, som ellers måtte blitt brukt for å erstatte ødelagt utstyr. Det er bærekraft i praksis.

Prosjektet KLP har støttet drives fra Haukeland universitetssykehus, som er det ledende sykehuset i Norge når det kommer til internasjonalt samarbeid. De har partnersykehus i Afrika og Asia, hvor de samarbeider faglig, og har ansvar for flere prosjekt. Helse Bergen HF, som Haukeland universitetssykehus er en del av, er KLPs største kunde og eier. Vi er glade for at vi kan være med å støtte også de prosjektene våre eiere selv driver.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *