Meny
SDG11

Vi jobber for bærekraftig eiendomsforvaltning

Denne uken signerte KLP og bygg- og eiendomsutvikleren NCC kontrakt om bygging av Lyngården på Moholt i Trondheim. Endelig blir et av Trøndelags mest attraktive og bærekraftige kontorbygg realitet.

 

Bygget bygges som passivhus med BREEAM Very Good-sertifisering, og blir også Trondheims første kontorbygg bygd etter den nye TEK17 forskriften.

I 2015 inngikk KLP og NCC en kontrakt på bygging av Abels Hus. Resultatet av dette førte til at vi nå stolte kan si at vi eier og drifter det første bygget i Midt-Norge som får den internasjonale miljøklassifiseringen BREEAM NOR Excellent. Vi er opptatt av å bygge miljøvennlige kontorbygg for fremtiden og gi noe tilbake til byen. Dette er helt nødvendig om verden skal nå FNs bærekraftsmål. KLP har som mål å bygge miljøvennlige bygg for framtiden, og å drive bærekraftig eiendomsutvikling.

Bærekraftige bygg

KLP er en av de største eiendomsbesitterne her i landet, og eier næringslokaler, kjøpesenter, hoteller og undervisningsbygg for 59 milliarder kroner, og er i stadig vekst. Gjennom retningslinjer for miljø, bidrar KLP med å redusere belastningen på miljø og klima, samt fremme nye adferdsmønstre, produkter, tjenester og tekniske løsninger som kan redusere miljøbelastningen og CO2-utslippene. Vi jobber aktivt med miljø i eiendomsforvaltningen. Dette er fastsatt i strategier, handlingsplaner og rapportering. Gjennom våre eiendomsvirksomhet er vi bevisste på hvordan byer kan planlegges og forvaltes for å oppfylle sin rolle som førere for bærekraftig utvikling. KLP Eiendom har, som eksemplene over fra Trondheim viser, i flere år jobbet ut fra fire fokusområder knyttet til miljø:

  • Energiforbruk – drift
  • Materialforbruk i nybygg -og rehabiliteringsprosjekter
  • Transport av leietakere/brukere til og fra eiendommene
  • Avfall-både i bygge og driftsfase

 

Gjennom vår eiendomsvirksomhet i KLP, er vi opptatt av å levere på mål nummer 11; Bærekraftige byer og samfunn; gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige. FNs bærekraftsmål fremhever blant annet følgende tiltak for mer bærekraftige byer:

  • Bedre offentlig transport
  • Mer hensyn til barn, kvinner og folk med redusert funksjonsevne i trafikken
  • Sikre grønne lunger
  • Bedre luftkvaliteten og avfallshåndteringen i byene

 

I desember 2016 signerte KLP Eiendom en avtale hvor vi forpliktet oss til å følge opp de 10 strakstiltakene for byggeiere som er beskrevet i «Eiendomssektorens veikart mot 2015». Les vår blogg om denne forpliktelsen her.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *