Meny
Etisk bankguide

KLP fortsatt på pallen

Vi gjør et solid hopp, fra 65 til 73 poeng, og beholder bronseplassen fra i fjor. Cultura Bank og Storebrand tar gull og sølv også i årets Etiske bankguide. Gratulerer!

Etisk bankguide er et samarbeid mellom Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet, der de undersøker bankenes arbeid med etikk og bærekraft opp imot 1012 ulike punkter. Jo bedre retningslinjer har bankene når det gjelder bl.a. klima, korrupsjon, menneskerettigheter, arbeidsrettigheter og skatt, jo høyere poengsum.

– Det er viktig for KLP at kapitalen blir forvaltet på en ansvarlig måte, og vi er glade for alle initiativer som kan gjøre det enklere for bankkunder å ta bevisste og informerte valg. Etisk bankguide vurderer våre retningslinjer og åpenhet, og vår score på 73 prosent bekrefter at KLP jobber systematisk med samfunnsansvar, sier Heidi Finskas, Direktør for samfunnsansvar i KLP.

Åpen er en av våre verdier

Det vi scorer best på i Etisk Bankguide er arbeidet knyttet til anti-korrupsjon, menneskerettigheter og kategorien åpenhet og ansvar. På denne siste er vi beste bank i Norge. Kanskje ikke så rart når en av våre verdier er nettopp «åpen». Tilbakemeldingen fra Etisk Bankguide er at vi har en god tredjeplass. Men dette betyr ikke at vi ikke skal jobbe videre, for det vi ikke har særlig høy score på er områder som olje og gass, landbruk, samt naturvern og biologisk mangfold.

Investerer for fremtiden

En av KLPs viktigste oppgaver er å sikre avkastning på våre eieres pensjonsmidler, slik at vi kan betale ut pensjon til fremtidens pensjonister. Da blir det viktig hvordan vi investerer for fremtiden. Det har vi bestemt at vi skal gjøre på en ansvarlig måte. Derfor er etikk og ansvarlighet sentralt i KLPs forretning. Vi er også opptatt av å være en aktiv investor og eier, som bruker flere virkemidler for å påvirke selskaper til en langsiktig og bærekraftig utvikling og verdiskaping.

KLP som Norges største livsforsikringsselskap og som en stor aktør innenfor pensjonsforvaltning, har tatt ansvar for å utvikle en bærekraftig virksomhet. Vi var tidlig ute med implementering av samfunnsansvar, etikk og bærekraft i vår forretning og forvaltning.

Her kan du lese mer om etisk bankguide.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *