Meny
Heidi Finskas

Heidi Finskas

Direktør for samfunnsansvar

Seminarrekke om norske investeringer i en sårbar verden

I dag startet dagen med ForUMs frokostseminar. Temaet var norske investeringer i Burma og jeg var invitert for å fortelle hvordan vi i KLP forholder oss til dette og hvilke krav vi stiller til selskaper som [ … ] Les mer

Russisk krafttak mot fakling

Hilsen fra Moskva! Jeg er her for å møte noen russiske selskaper og viktige temaer står på dagsorden: miljø, klima og korrupsjon. Tenkte jeg skulle gi litt bakgrunn til et interessant tema som ble diskutert [ … ] Les mer

Årets Helge-indeks

I Sverige har man i mange år raljert over sin Anders-indeks, det vil si en indeks over antallet menn med navnet Anders som er administrerende direktør i et selskap på Stockholmsbørsen. Dette antallet har konstant [ … ] Les mer

Krass kritikk mot Etikkrådet

Det er mange hensyn som skal tas i forvaltningen av Statens pensjonsfond – Utland. Derfor er det riktig og viktig at investeringsstrategien blir diskutert og debattert, slik den har blitt i Dagens Næringsliv denne uken. I [ … ] Les mer

Åpent for norske selskaper i Myanmar

I flere år har vi fulgt våre investeringer i selskaper som har virksomhet i Myanmar (Burma) ekstra nøye. Vi har søkt dialog med selskapene og stilt kritiske spørsmål om deres ansvar for å ivareta menneskerettigheter [ … ] Les mer

Bærekraftsperspektiv i børskommentar

Denne uken har den svenske næringslivsavisen Veckans affärer analysert og sammenlignet energiforbruket i verkstadsbedriftene på den svenske børsen. Flott! Det gleder meg å se næringslivsjournalister grave litt i tallene i bærekraftsrapporter og sette dette i et [ … ] Les mer

Helsinki sier nei til skatteparadiser

Den som har fulgt bloggen vår vet at vi liker land for land-rapportering. Eller mer presist, vi liker åpenheten om blant annet kapitalstrømmer, inntekter per land og betalinger til myndigheter som den medfører. Vi har argumentert [ … ] Les mer

Tilbake etter melkeskandale

I dag gjøres det en endring i KLPs liste over utelukkede selskaper.  I 2008 meldte kinesiske myndigheter at melkepulver for spedbarn hadde vært forgiftet med melamin. Noen av Kinas største meierier var involvert i denne skandalen, [ … ] Les mer

Tall med forbedringspotensiale

Ikke heller verdens største selskaper har alltid full kontroll… Ett selskap rapporterer om klimagassutslipp som er fire ganger så store som verdens totale utslipp. Et annet glemmer å ta med kullkraftverket sitt i beregningene og et tredje [ … ] Les mer

På søk etter linker mellom økonomi og samfunnsansvar

Kan det faktisk være slik at de selskaper som er best på klimarapportering også leverer det beste finansielle resultatet? Ifølge en fersk analyse fra Carbon Disclosure Project er svaret ja. De 26 beste selskapene i det [ … ] Les mer

Bedring i norsk klimarapportering

I dag ble årets resultater fra CDPs innhenting av børsnoterte selskapers klimarapportering presentert i KLP-huset i Oslo. Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim åpnet med å understreke viktigheten av selskapers klimarapportering. «Akkurat som land må sette [ … ] Les mer

Ber om langsiktig klimapolitikk

Neste etappe i de internasjonale klimaforhandlingene begynner i november i Durban. I dag har KLP og en lang rekke andre investorer sendt sitt innspill til forhandlingene. I Global Investor Statement on Climate Change sier investorgruppen at det [ … ] Les mer