Meny

Yassins lange reise

Yassin655

I dag kan du lese historien om Yassin i A-magasinet: hans lange reise fra hjemlandet, gjennom asylsystemet og ut i en norsk kommune – og om da han var med på KLPs økonomikurs på Flisa. [ … ] Les mer

Gevinst ved kulluttrekk

Det er gått litt over ett år siden KLP besluttet å trekke ser ut av kullselskaper. Effekten på investeringene er positiv. Ved å trekke seg ut av en svært liten del oppnås en betydelig karbongevist på investeringene. [ … ] Les mer

Fra kull til fornybart

I begynnelsen av januar inviterte Norsk Klimastiftelse til klimafrokost. Klimafrokosten stilte følgende spørsmål: Kan SPU bli en medhjelper i det grønne skiftet? KLP var invitert til å fortelle om vår erfaring med uttrekk av kull og investeringer i fornybar energi. Hele frokosten ble [ … ] Les mer

Kurs i privatøkonomi på Veumalleen asylmottak

IMG_5514

Sammen med Norsk Folkehjelp har KLP utviklet et introkurs i privatøkonomi for asylsøkere som har fått oppholdstillatelse og er på vei ut i en kommune. Det er KLPs egne ansatte som har utviklet og holder [ … ] Les mer

Finansnæringens etikkplakat vedtatt av Finans Norge

Etikkplakaten

KLP stiller seg bak etikkplakaten. Det er flott at Finans Norge på denne måten setter fokus på næringens ansvar og etikk. Etikkplakaten er i tråd med KLPs regelverk og praksis.

Kurser asylsøkere i privatøkonomi

IMG_5453

KLP samarbeider med Norsk Folkehjelp om å gjøre asylsøkeres hverdag litt lettere. En av hovedpilarene i samarbeidet er kunnskapsdeling. Vi ønsket å bruke vår kunnskap innen pensjon, bank og forsikring til å lage et kurs innen privatøkonomi. Kurset skal være for asylsøkere som har fått oppholdstillatelse og som er på vei ut i en kommune. Formålet er å ruste dem bedre til en ny hverdag i det norske samfunnet.

Gave med mening til 5-åring

rapport_NorskKlimastiftelse.emf

Når begynte egentlig 5-åringer å ønske seg gave med mening? En gave i form av gode innspill i den globale klimakampen! Men så er det jo ikke hvem som helst som fyller 5 år – [ … ] Les mer

Et vellykket samarbeid for miljøet

I ukene før påske kontaktet Regnskogfondet KLP og andre norske investorer for å oppfordre oss til å ta kontakt med det amerikanske jordbruksselskapet Archer Daniels Midland (ADM) om selskapets avskogingspolicy. Bakgrunnen er at ADM kjøper [ … ] Les mer

Divestment day og høringsinnspill til SPU

Capture2

Denne fredagen den 13. har kampanjen Go Fossil Free utlyst til Global divestment day. Kampanjen handler om å få investorer til å selge seg ut av fossil energi – en problemstilling som er høyst aktuell [ … ] Les mer

Et stort og viktig steg inn i Øst-Afrikas bankmarked

Omtale i DN 19.01.2015

Her kommer historien bak og argumentene for – fra adm. dir. i Norfund og konsernsjefen i KLP. (Bildet er hentet fra omtale i DN 19. januar): Denne uken har vi tatt en betydelig posisjon i [ … ] Les mer

Studietur til Myanmar

Etter flere års engasjement overfor selskaper med virksomhet i Myanmar, fikk vi endelig anledning til selv å ta en studietur til landet. Odd Rune Heggheim og jeg besøkte Yangon i slutten av november, sammen med [ … ] Les mer

Nulltoleranse til korrupsjon

Tekst_Bilde_Symbol_001

Den 9. desember var FNs antikorrupsjonsdag, og temaet er aktuelt. Det avdekkes stadig nye korrupsjonssaker, og selv om Norge kommer godt ut av undersøkelser som Transparency Internationals «corruption perceptions index» er vi ikke skånet for [ … ] Les mer