Meny

Tilbakemeldinger fra CDP

KLP har i flere år vært samarbeidspartner til Carbon Diclosure Project (CDP) – i Norge. Det var derfor med litt nerver vi fylte ut CDPs spørreskjema om våre prestasjoner for klima, og ventet på score for vår rapportering. [ … ] Les mer

Investerer både med hjernen og hjertet

I et storstilt feltekspirement med 140 000 bankkunder har to NHH-forskere undersøkt hva som trigger kunder til å investere i grønne fond. Tradisjonelt har vi tenkt at det utelukkende er kunnskap om de økonomiske sidene ved [ … ] Les mer

#CR2013 – Fra gode intensjoner til positiv handling

Før jul var kalenderen min tettpakket med samfunnsansvarskonferanser og seminarer. Mange kloke ord og mange gode intensjoner ble lagt frem i ulike fora. Så da, kjære lesere, er det på tide å gjøre 2013 om [ … ] Les mer

Russisk krafttak mot fakling

Hilsen fra Moskva! Jeg er her for å møte noen russiske selskaper og viktige temaer står på dagsorden: miljø, klima og korrupsjon. Tenkte jeg skulle gi litt bakgrunn til et interessant tema som ble diskutert [ … ] Les mer

Erik Solheim om norske selskapers klimarapportering

KLP arrangerte CDP-seminar 3. november 2011. Resultatene viste at Norge fortsatt er dårligere til å rapportere enn svært mange andre land, men rapporten viste også mange positive norske resultater.  Vedlagt er to intervjuer om resultatene – med henholdsvis Erik Solheim [ … ] Les mer

Canada trekker seg fra Kyoto: trist og skuffende!

Tidligere denne uken roste vi Finland og Helsinki for banebrytende beslutning om å si nei til skatteparadiser. I dagens lederkommentar i DN kan vi lese om et annet land som desverre skuffer stort. Mandag offenltiggjorde den [ … ] Les mer

Etterlysning: Mot og handlekraft!

I disse dager pågår de internasjonale klimaforhandlingene i Durban. Vi er ikke spesielt optimistiske, men håper som vi også håpte før København og Cancun at forhandlingene vil gi resultater. Vi må gjøre kapitalmarkedene i stand til [ … ] Les mer

Tall med forbedringspotensiale

Ikke heller verdens største selskaper har alltid full kontroll… Ett selskap rapporterer om klimagassutslipp som er fire ganger så store som verdens totale utslipp. Et annet glemmer å ta med kullkraftverket sitt i beregningene og et tredje [ … ] Les mer

Bedring i norsk klimarapportering

I dag ble årets resultater fra CDPs innhenting av børsnoterte selskapers klimarapportering presentert i KLP-huset i Oslo. Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim åpnet med å understreke viktigheten av selskapers klimarapportering. «Akkurat som land må sette [ … ] Les mer

Ber om langsiktig klimapolitikk

Neste etappe i de internasjonale klimaforhandlingene begynner i november i Durban. I dag har KLP og en lang rekke andre investorer sendt sitt innspill til forhandlingene. I Global Investor Statement on Climate Change sier investorgruppen at det [ … ] Les mer

Miljø-opprop for Enova!

Bellona har tatt initiativ til opprop for Enova, og har fått med seg 25 andre organisasjoner. KLP Eiendom er en av disse. Klimaproblemet er en av de største utfordringene vi står ovenfor. Norge må få [ … ] Les mer