Meny

Misvisende om investeringspraksis

I VG 1. juli er det en interessant reportasje om hjelpeorganisasjoners investeringer. Artikkelen bygger imidlertid på noen feil og mangler i fakta, udokumenterte mediepåstander og tar lite hensyn til utvikling over tid. I dagens VG [ … ] Les mer

Etikken vil bestå

I lys av siste ukers debatt har vi sett ulike syn på den foreslåtte utvikling og endring av ansvarlige investeringspraksis for Statens Pensjonsfond – Utland. Allerede i høringsprosessen om de etiske retningslinjene som ble gjennomført [ … ] Les mer

Burma: KLPs investeringer og menneskerettigheter

I dag offentliggjøres en rapport om olje- og gass-selskapers virksomhet i Burma. Selskapene og således investorene anklages for brudd og/eller medvirkning til brudd på menneskerettigheter. Den omfattende rapporten kommer fra Earth Rights International om forholdene knyttet til olje- og gassutvinningen i Burma og Statens Pensjonsfond [ … ] Les mer